POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES LOPD

De conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa el responsable del lloc web elcriollito.com, en compliment del que es disposa en l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporats en un fitxer automatitzat que es troba sota custòdia de l’empresa.

Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats per part del prestador per a realitzar les següents finalitats:

  1. Remissió de comunicacions comercials per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol un altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials.
    Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col·laboradors o partnersamb els quals aquest hagués aconseguit algun acord de promoció comercial entre els seus clients.
  2. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
  3. Els encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la disposició de l’usuari en el lloc web.
  4. Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web. El prestador informa i garanteix expressament a els usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari.
En cas que no siguin facilitats totes les dades, l’entitat no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Es garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici de els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent.

Per això, de conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/ 1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, al costat de una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

1.- E-mail: elcriollito@elcriollito.com

2.- Correu Postal C/ Casa de Camp, 67 – Can Lloveras – CP: 08340 – Vilassar de Mar – Barcelona– Barcelona

L’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol de els serveis de subscripció facilitats seguint les instruccions per a tal efecte inclosa en tots els correus electrònics remesos per part del responsable.

De la mateixa manera, s’han adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.